Najvzácnejšia
Československá známka

4.- Kr. zelená s pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 
na žilkovanom papieri s prevrátenou pretlačou I. typu
známy jeden kus

~ UNIKÁT ~ 

História

Krátko po vzniku Československej republiky v roku 1918 neboli k dispozíci nové známky, a tak sa používaly staré rakúske. Aby bylo jasné, že ide o známky české, boli pretlačené textom "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919". Na niekoľkých exemplároch bol nápis natlačený obrátene.

Známky si vzal domov ako raritu vtedajší minister spojov a chcel nimi obdarovať priateľov . Jeho syn však niekoľko známok zobral a na pošte v Jindřišské ich predal zberateľom.

Po vojne byl jediný dochovaný exemplár zkonfiškovaný pražskému právníkovi Sobotkovi a putoval do Poštového múzea v Prahe. Nikdy však nebol nikde vystavený. Výnimkou bola práve dvojdenná výstava Praga 68. Tú ovšem videli predovšetkým odborníci a nadšení zberatelia.

Po reštitúcii známku získali Sobotkovi dedičia a predali ju súkromníkovi. Po desiatich rokoch v trezore bola známka predstavená verejnosti na tlačovej konferencii a 15. – 17. septembra .2006 bola vystavená na zberateľskom veľtrhu v Priemyslovom paláci v Prahe. Známka je poistená na 10 mil. Kč.

Špecifikácia

Podľa originálu sú vyrazené zo zlata a striebra s povrchovou úpravou proof v limitovanom náklade 100 ks. Rozmer platničiek 30 x 34 mm.

Au 986/1000 9,4 g
Ag 925/1000 7,0 g

Autor reliéfu: Štefan Novotný
Razba: Mincovňa Kremnica

Fotogaléria