SLUŽBY

VÝROBA A ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

  • výroba mincí, žetónov a pamätných tabúľ

  • organizačno technické zabezpečenie výroby medailí, plakiet, služobných označení, insignií

  • dizajn a výroba obalov (kaziet) z ušľachtilých drevín určených pre mince, medaily, vyznamenania, šperky a plastiky

  • tvorba a tlač reklamných materiálov, katalógov a publikácií