PROFIL

Moneta Praga je dcérskou spoločnosťou firmy Moneta Cassovia so zameraním na trh v Českej republike.

Ťažiskom činnosti firmy je výroba mincí, medailí, plakiet a insignií z drahých kovov, ktorá v sebe zahŕňa aj komplexné spracovanie výtvarných návrhov, prípravu a výrobu modelov podľa požiadaviek projektu alebo zákazníka.

Firma pôsobí na domácom a zahraničnom trhu od roku 1990 a počas svojho pôsobenia boli výrobkami z jej produkcie obdarované významné osobnosti z rôznych oblastí politického a spoločenského života. Medzi inými môžeme spomenúť: Monackého princa Alberta, prezidenta SR Rudolfa Schustera, prezidenta ČR Václava Havla, veľvyslancov a diplomatov rôznych krajín.

 

MONETA PRAGA je zmluvným partnerom Národnej banky Slovenska