Známka -  Madona Zbraslavská


História

Obraz Madona zbraslavská je najcennejším a nejreprezentatívnjším zachovaným obrazom s polofigurou Madony. Obraz Madony zbraslavskEJ na známKe je doplnený textami PRAHA, KOL. 1345, MADONA ZBRASLAVSKÁ, KOSTEL SV. JAKUBA ST., PRAHA-ZBRASLAV. Podľa originálu boli vyhotovené repliky známky v materiáloch Ag, biele paládiove zlato spolu so žltým zlatom.

Špecifikácia
Materiál: Au 585/1000   Ag 925/1000
Hmotnosť:     32 g
Rozmer: 45 x 55 mm   45 x 55 mm
Prevedenie: proof   proof
Limit: -   100 ks

Razba: Mincovňa Kremnica

Fotogaléria