Chatam Sofer
170. výročie úmrtia

Chatam Sofer

História

Chatam Sefer alebo Chasam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (* 24. september 1762, Frankfurt nad Mohanom † 3. október 1839, Bratislava) bol najväčší židovský náboženský učenec 19. storočia. Chatam znamená po hebrejsky „pečať“, navyše je to akronym vety Chidušej torat Moše - Oživenia (nové interpretácie) Mojžišovej Tóry. Vďaka dôkladným štúdiám hebrejčiny, Tóry a Talmudu sa z neho stal majster a učiteľ s hlbokou znalosťou exegézy. Pôsobil na rôznych miestach v Boskoviciach, Prostějove, Nagy Mártone. 13. októbra 1806 nastúpil ako rabín bratislavskej židovskej obce. Čoskoro založil rabínske učilište, ktoré sa stalo veľmi rýchlo známe po celej Európe pre svoju vysokú úroveň výučby. Chatam Sofer vychoval stovky rabínov a stal sa všeobecne uznávaným znalcom Zákona, čo spôsobovalo, že z celej Európy prichádzali do Bratislavy rabíni, aby sa s ním poradili v otázkach náboženských, ale aj svetských. Okrem vykonávania náboženských úkonov a vyučovania v rabínskej škole, venoval sa aj sudcov-skej činnosti v oblasti náboženskej. Ako ortodoxný rabín bol „pán súdu“ („bál din“). Jeho rozhodnutia mali konečnú platnosť, bez pochybnosti o ich pravdivosti.

Popritom, že bol vynikajúci učenec, bol aj vynikajúcim rozprávačom a literátom. Okrem religióznych problémov sa venoval aj poézii, inšpirovanej hlavne židovskými sviatkami. Napísal 90 obsiahlych prác, tisícky listov, dobrozdaní a posudkov, viacero kníh, náboženské piesne, exegézy. 

Zomrel 3. októbra 1839 a na druhý deň ho pochovali v doskách jeho prednáškovej katedry.

Špecifikácia

Medaile sú vyrazené z čistého zlata a čistého striebra.

Materiál: Au 999,9/1000 Materiál: Ag 999,9/1000
Hmotnosť: 31,1 g Hmotnosť: 100 g
Priemer: 35 mm Priemer: 60 mm
Limit: 30 ks Limit: 50 ks

Autor návrhu:  Štefan Novotný, Štefan Masaryk
Autor modelu:  Štefan Novotný, Juraj Novotný

Fotogaléria